Indkaldelse

til

Generalforsamling

FK73 afholder ordinær generalforsamling

Torsdag d. 23 februar 2023 kl. 19.00

I klubhuset

Dagsorden ifølge vedtægterne

Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest d. 15/2-23

Vel mødt