Året 2022 har været et år der endnu engang har været præget af coronanedlukning i starten af året og et hav af restriktioner i det tidlige forår.

Alle prognoser fra DGI esport har varslet voldsom nedgang af medlemmer i indendørssport og i særdeleshed esporten. 

På  landsplan har der været en stor tilbagegang i de fysiske foreninger, og enkelte foreninger har ligefrem lukket ned af samme årsag.

Her i FK73 har vi også mærket denne eftervirkning, men heldigvis ikke i så høj grad som andre steder. 

Der har været lidt tilbagegang, men vi har ramt det antal medlemmer vi på forhånd havde forventet.

Efteråret har budt på 4 hold, Kids for de mindste Girlz for pigerne, Youngsters for de store unger og Seniors for de voksne.

Der har været masser af gaming, grin, og glade stemmer hver gang, så vi godt tilfreds med årets gang.