Året der gik 2022.

Det har været et dejligt aktiv år – hvor vi har opnået de mål vi har sat os.

At bevare vores medlemstal som er 21 M/K ere som er meget vigtig.

Vi har kunnet mødes på kryds og tværs uden al den Corona bøvl som den foregående år gav os. Det så vi tydeligt til vores stævne her i Kragelund hvor der var deltagere fra det meste af Midtjylland 64 stk. Meget tilfredsstillende,

selv vejret var med os højt sol og flotte banner og godt humør over alt.

Vi har haft 8 som har spillet i DGIs turneringer , med rimelige resultater.

Ligeledes har vi været til mange stævner i både Øst – Vest og Nordjylland.

Til glæde for os, har vi hele efteråret haft besøg af Them Kroketklub som fik deres baner ødelagt af gåsebiller, og ikke må spille før end til sommer 2023 på banerne.

Og der kommer fra 6 til 8 spillere to gange om ugen det har været hyggeligt.

Men! på minus siden har vi mistet et par medlemmer på grund af sygdom, det er jo desværre det der sker, da gennemsnitsalderen er ret høj i vores afdeling.

Så til gengæld har vi fået vores store drøm opfyldt, et nyt hus, så vi kan drikke kaffe under tag, som ellers har foregået under åben himmel de sidst par år,

og det giver os lyst og mod på at fortsætte mange år fremover.

På udvalgets vegne:  Søren