Bestyrelsesformand
Erling Glud Nielsen
Sinding Hedevej 33
8600 Silkeborg
Tlf.: 86867135
Mobil: 25438834
erling.glud.nielsen@mail.tele.dk