Den indeværende badmintonsæson har haft en lille medlemsnedgang. Årsagen skal nok findes i at vi er nødsaget til at spille et stykke væk fra Kragelund, hvilket gør det svært at lokke nye medlemmer til.

Dette vises også i regnskabet for 2016. Resultatet er godt 2000 under sidste år, og samtidig det samme under budget. Resultatet ender på et overskud på knap 9800, hvilket stadig er tilfredsstillende.

Der er dog specielt én ting som er værd at fremhæve for 2016. Der er kommet nogle ungdomsspillere til, som spiller i gymnastiksalen. Samtidig fornemmes der en stor interesse i at der kan spilles ungdomsbadminton i Kragelund fra september. Det ser vi meget frem til at kunne tilbyde!

Så forventningerne til næste sæson er store, hvor vi også håber på en pæn tilgang af nye motionistspillere.

 

På vegne af udvalget

Tor Westerheim