Vedtægternes §7 i FK 73 tilsiger, at den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år inden udgang af februar. I bestyrelsen regner vi ikke med, at vi kan leve op til det krav i år pga. forsamlingsforbuddet. Derfor udskydes generalforsamlingen på ubestemt tid.

Desværre er der ikke grundlag for at udskyde generalforsamlingen i vedtægterne, men bestyrelsen påberåber sig force majeure i denne sag – dvs. vi anser pandemien for en uforudsigelig og uundgåelig udefrakommende begivenhed, som umuliggør at vi kan afholde generalforsamlingen lovligt ift. vedtægterne.

Vi har truffet beslutningen om at udskyde generalforsamlingen på baggrund af et notat fra DGI, som kan læses her: https://www.dgi.dk/foreningsledelse/artikler/generalforsamling-i-idraetsforeninger-i-2021-i-lyset-af-coronarestriktioner

Der tages skridt til at regnskabet afsluttes og revideres, men fremlægges dog først, når generalforsamlingen kan afholdes.

Skulle der være spørgsmål til udskydelsen af generalforsamlingen, er man velkommen til at rette henvendelse til formanden per telefon eller mail.

Pbv.

Erling Glud Nielsen, Formand for FK 73