Med det første møde i Programudvalget, er byggeriet af hallen officielt skudt i gang. På mødet blev hallens placering og grundform aftalt, og projektet bliver nu sendt i licitation. Du kan se hallens placering og grundrids nederst på siden.

Det har været vores store ønske, at hallens grundformat kom til at ligne hallen i Funder, hvor man har et opvarmningsrum oven på omklædningsrummene. Dette er naturligvis en fordyrelse af projektet, men nu må vi afvente licitationen og se, om kommunens budget rækker. For at strække pengene så langt som muligt, har vi i halgruppen peget på, at vi selv kunne

  • fælde ca 1000 m2 skov og fjerne rødder
  • lægge belægningssten

Hvis det bliver nødvendigt med medfinansiering af dele af projektet, fx indretning af og inventar til opvarmningsrummet, vil vi dels spørge Halsparefonden, samt foretage yderligere indsamling af midler.

Tidsplan:

  • ca. 1. juni: licitation afsluttes
  • juni: Frivillige til rydning af skov findes, og generalforsamling i Halsparefonden beslutter hvad opsparede midler skal bruges til
  • august: skov ryddes af frivillig arbejdskraft
  • medio oktober: byggestart
  • juni 2017: Belægning laves af frivillige samt Indvielse

Er du interesseret i at høre mere, så kom til Lokalrådets årsmøde tirsdag d. 15. marts kl. 19 på Kragelund Skole.

Hallens placering

Hallens placering