Torsdag d. 25. februar 2016 blev der afholdt generalforsamling i FK73

Referat fra generalforsamlingen, samt beretninger fra udvalgene kan læses via nedenstående links: