Torsdag d. 24 juni 2021 kl. 19.00 i skolens aula.

Evt. forslag skal være formanden i hænde senest d. 14. juni 2020.

Indkaldelse til Generalforsamlingen 2021 sker med forsinkelse pga. Covid-19 situationen.

Generalforsamlingen afvikles i øvrigt ift. foreningens vedtægter.

Vel mødt

FK73 Bestyrelsen