Indkaldelse til Generalforsamling

FK73 afholder ordinær generalforsamling

Mandag d. 25/2-19 kl. 19.00 i klubhuset

Dagsorden ifølge vedtægterne

Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest d. 15/2-19

Vel mødt