2018 fløj afsted – og sådan er det jo, når man har det sjovt og er i godt selskab. Jeg tror, at mange af os, der er aktive i udvalg og i foreningen som frivillige synes, at vi er i godt selskab, og har det sjovt. Det er i hvert fald mit eget udgangspunkt – det stærke fællesskab, hvor vi er sammen om at skabe glæderne.

Det er jo det, en idrætsforening kan, skabe stærke fællesskaber på tværs af alle de forskelligheder, vi har som mennesker. Det handler om meget andet end selve den fysiske udfoldelse, som selvfølgelig er grundlaget, vi er her for. Vi er jo en idrætsforening.

Når vi skal se det hele sådan lidt fra oven og ned, og tilbage i tid, så har 2018 været et stærkt år for FK 73. Vi ikke bare fastholdt antallet af aktivitetsmedlemmer efter en kæmpe stigning i 2017, men faktisk fik vi en pæn stigning, så der nu, mig bekendt, for første gang er over 500 aktivitetsmedlemmer. Og der siger jeg jo tak for, og godt gået, til alle jer fra udvalgene. Det er jo jer, der formår at lave attraktive tilbud. Noget går op og noget går lidt ned, men samlet set går det op.

Et stærkt år har det også været målt på oplevelser og fællesskab, både hvad angår klublivet og de arrangementer, som FKs venner står for. Vi kan se på salget af drikkevarer i klubhuset, at der er gang i klublivet, og med hallens komme er det nu hele året. Mads Møller har travlt, der bliver slæbt meget øl og vand ned i klubhuset og videre til hallen og omklædningsrummene. Og nu kan vi handle det lokalt, hos vores egen købmand. Det har vi også en andel i – FK har selvfølgelig købt anparter. Lokalsamfundet støtter os, og vi støtter lokalsamfundet. Det samme kan vi sige om de arrangementer, som FKs venner står bag. Der har været god opbakning til alle arrangementer, vejret var med, og der var mange mennesker til arrangementerne. Julefrokosten blev revitaliseret og denne gang med en invitation og en gratis entrebillet til alle vores frivillige. Der mødte en del op, og vi håber, at vi får skabt en tradition, hvor vi mødes på tværs af aktiviteter og hvor vi får mulighed for at sige tak for indsatsen til alle vores frivillige, for det er der god grund til.

Aktiviteten gik op, fællesskabet og oplevelserne gik op, og det gør bundlinjen også rent økonomisk. Det behøver jo ikke hænge sådan sammen, men det gør det altså her. Om lidt gennemgår kassereren regnskabet – jeg vil bare sige, at det er mange ting, der er lykkedes. Selv om vi har afholdt en række større engangsudgifter, f.eks. gulv, spejle og brandtrappe i det lille træningsrum, som vi deler med FK Fitness, så er der også kommet rigtigt mange penge ind. Både fra aktiviteter, men også fra fonde og sponsorer. Det giver os nogle muligheder, når vi ser fremad. Vi har jo også vilde drømme, som måske kan blive til noget. Men det tager den nye bestyrelse en drøftelse om, når vi mødes på næste bestyrelsesmøde. Som formand er jeg meget tilfreds med, at vi kan agere fremadrettet, tænke i muligheder og også har mulighed for at realisere nogle af vores drømme. Jeg tænker også, at det er et godt udgangspunkt at få flere frivillige ind på – her er muligheder, vi har rammerne og vi tager godt imod. Kom bare!

Så har jeg lidt highlights fra udvalgene – I kan jo læse årsberetningerne på FK73.dk, hvor der er meget mere. Og når jeg er færdig her, kan det være, at udvalgsformændene og forkvinderne vil uddybe noget, eller I kan stille spørgsmål til dem.

Volley – Der har vist sig at være et fint grundlag for seniorvolley, og der er 18 deltagere. Jan Hille er nu formand for det, der er blevet til et selvstændigt udvalg. En lang række af medlemmerne var ikke aktive i FK før, så det vil jeg tillade mig at kalde en succeshistorie.

Kroket – Fortsætter med flotte sportslige resultater og et stærkt fællesskab. Der spilles året rundt, også selv om der er frost og der skal bores i plænen for at sætte banen op. Kroketspillerne fik nyt tøj i år, så nu spiller de ikke bare godt, de ser også godt ud.

Gymnastik – Ud over den traditionelle gymnastik er der også gang i et dansehold og i kampsport. Vi kigger fortsat lidt på en opgradering af redskaberne. Bortset fra en ny nedfaldsmåtte og nogle reparationer, er der ikke sket noget de sidste mange år. Jeg håber, at vi i 2019 kan få lavet en opgradering.

Fodbold-ungdom – Der kæmpes fortsat i udvalget, hvor der godt kunne bruges flere kræfter. Til gengæld kører det fornuftigt på banerne og i hallen – futsal har bidt sig fast, og der er en del futsal-spillere, der også tager ud til turneringer. Der er fortsat brug for at slå hold sammen på tværs af årgange for at kunne stille hold, men det tager børnene med højt humør. Det er vist også sådan, det har været altid her ude. Det giver også nogle meget tolerante og forstående børn. Der er brug for alle, og man gør det, man kan.

Fodboldskolen gik godt – Vejret var glimrende og selv om der var lidt færre børn end vanligt, så gik ugen rigtigt godt. Der er igen fodboldskole i uge 31. René Jensen er fortsat primus motor i fodboldskolen. Vi hjælpes lidt ad med maden og jeg kan da godt afsløre, at det ville rart med nogle lidt bedre køkkenfaciliteter i klubhuset. Der er småt med plads – og ovn og komfur er ikke gearet til at lave mad til mange mennesker.

Fodbold Senior – Der har været fire hold, to seriehold, et oldboys-hold og et hold unge damer. Det lykkedes førsteholdsherrer at rykke op i serie 3, og det lykkedes dem efterfølgende i efterårssæsonen at få en fin placering i serie 3. Oldboys er begyndt at træne sammen med EBs (Engesvang Boldklub) oldboys og måske enes vi om at hjælpe hinanden. Muligheden er, at der kommer et antal yngre spillere til vores 11-mands hold, og at nogle af os rykker til EB for at spille 7-mands +et-eller-andet over 45. Vi får se. Godt solidt arbejde i fodbold senior!

Badminton – Ikke så mange børn, der spiller badminton i år. Tor vil gerne drosle ned, primært fordi Tor er blevet skolebestyrelsesformand. Ind kommer en gammel kending, Lars Kähler, som vil tage sig af senior badminton.

Svømning – En flot sommer har givet mange deltagere. Der var i år otte hold. Der kommer en del deltagere fra omegnen, de er mere end velkomne.

Motion – Fin sæson med mange forskellige aktiviteter under en hat: Cykling, svømning, triathlon og løb. Der har været deltagelse i forskellige løb både lokalt og i udlandet. Udvalget går nu ind i sin 10. sæson, og der er gang i forskellige aktiviteter i den anledning. Ud af FK 73 motion er også sprunget et initiativ, der er blevet til FK Fitness, som er en selvstændig forening, som vi dog føler os ret meget i familie med. Mange medlemmer lapper over, men der er også mange nye ansigter i begge foreninger. Summen er, at der er flere, der er i bevægelse i Frederiksdal og Kragelund.

e-Sport – esport vokser stadig. Der er nu knap 50 aktive medlemmer plus mere end ti ledere og trænere. Der kommer deltagere langt væk fra. Lystrup ved Århus er vist det længste, jeg har hørt om, men alle skal være så hjerteligt velkomne. Der er i 2018 også lavet et hold for de yngre spillere. Der er også fin søgning. Som jeg lige ser det, er den største udfordring plads. Og det er jo her, vi har nogle af vores drømme – kunne vi skabe bedre rammer omkring det, der er gang i? Vi får se.

Håndbold – Der er i sæsonen udvidet med 50% – der er nu tre hold, idet herrerne har fået et hold mere. Håndbold er nu allerede i sæson to en meget veletableret sportsgren i FK, og der er tit over 20 spillere til den ugentlig træning for herrerne. Damerne er stadig et hold, men der er også fin tilslutning. Jeg glæder mig over, at der med håndbold er kommet mere liv i FK. Nu sker der noget også om vinteren og der er stor opbakning til kampe i hallen. Ofte er hallen helt fyldt, og folk taler om flere bænke og at hallen skulle have været større. Det går nu nok. Faktisk var vi jo selv med til at beslutte, at der blev sparet 1½ meter i den ene side af hallen. Til gengæld var der råd til det store rum over omklædningsrummene, hvor FK Fitness nu har plads. Mon ikke det var et godt nok bytte. Jeg mener fortsat, at det var den rigtige prioritering.

FKs venner – Jeg har allerede i min indledning været omkring vennerne. En tilføjelse kunne være, at det økonomiske resultat af anstrengelserne har været rekordstort. Godt arbejde!

Udearealer – I regi af Halsparefonden.  Multibanen og parkeringspladsen er på plads. Der er kommet lys op ved multibanen, og terrassearealet her udenfor er færdigt. Der gik desværre lidt kludder i den sidste del af projektet pga. byggetilladelse og at ”mødestedet” skulle placeres lige over to matrikler. Vi håber på en snarlig afslutning.

Til sidst –

Jeg sagde det godt nok også sidste år. Men jeg siger det igen: Jeg synes, at vi har en plan. Vi følger den, og den virker 😊

Tak til bestyrelsen for en stor indsats og et godt samarbejde, og tak til alle ledere for alle timerne på græsset, i vandet, i klubhuset og i hallen!