Allerede nu kan det tydeligt mærkes, at dagene bliver længere og lyset er på vej. Her i det kolde nord, er det jo noget, vi længes efter. Et lyst syn har vi også på tingenes tilstand i FK 73. Ja, vi er faktisk lige ved at blive blændet. Der sker så mange ting, så det er svært at følge med. Læs blot videre…

De nye aktiviteter

Det forgangne år har budt på mange nye aktiviteter: E-sport, kampsport, dans, futsal for børn og for voksne, badminton for børn, seniorvolley og håndbold for både børn og voksne. Aktiviteterne har selvfølgelig forskellige størrelser mht. antal deltagere, men alle aktiviteter har vist sig bæredygtige og har bidraget på hver sin måde til et bredere tilbud og dermed formået at få flere til at dyrke idræt. Og det er jo derfor, vi er her! Tak til alle trænere og ledere for at få tingene til at ske – Det gør I godt!

Medlemssituationen, tal og fakta

De mange nye aktiviteter har givet sig udslag i en fremgang i antallet af aktivitetsmedlemmer, som er ganske voldsom. Set i forhold til tallene fra 2016, er vi gået frem i 2017 med cirka 40%. Fra 332 medlemmer i 2016 til 463 medlemmer i 2017. De 131 nye medlemmer er primært udtryk for udvidelsen af aktiviteterne i tilknytning til hallen. Men også E-sport fylder pænt i regnestykket.

Det betyder rigtigt meget for os som idrætsforening, at vi er blevet flere. Alt bliver lettere, ikke mindst økonomien i foreningen, når vi er flere til at bære. Så det er en meget glædelig udvikling, set fra formandsstolen i hvert fald.

Udearealer

Flere fra FK deltager i den arbejdsgruppe, der kaldes Haludvalget. Vi arbejder lige så stille med at få vores plan for udearealerne mellem klubhus, hal, skole og svømmebad realiseret. Flere parkeringspladser er etableret, multibanen er bygget, og arbejdet med at etablere terrasseområdet er så småt i gang, så vidt som vejrforholdene tillader det. De næste skridt bliver at få et lysanlæg med fire master opsat omkring multibanen. Her har vi fået mulighed for gennem to af vores medlemmer at købe materialerne til indkøbspris og de har også tilbudt at hjælpe med at få det monteret. Endnu en gang – imponerende, hvad der er af ressourcer i vores lokalområde. Tak!

Når terrasseområdet er etableret, skal der laves lidt flisebelægning rundt om multibanen, og en trappe op mod skolegården, så vi kan holde mudderet lidt på afstand i den våde tid. Dernæst håber vi, at der er penge til at gøre noget ved området, hvor cykelskuret var og området mellem terrassen og multibanen. Visionen overordnet med udearealerne er, at de skal appellere til bevægelse og ophold. Det skal nok blive godt.

FKs venner

Igen i 2018 bliver der ”Rock på Økogården”. Arrangementet har så meget energi og potentiale, at der giver vi den fuld bundgas. Økonomien for arrangementet i 2017 var ikke overbevisende, men der er så meget andet fantastisk i det arrangement, at vi ikke kan lade være med at involvere os igen. Det er der heldigvis mange, der vil – en stor flok frivillige er med til at sikre de gode oplevelser. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, at vi har noget, som ikke findes mage til andre steder. Idéen og konceptet er unikt. En bonderøvsfest, men en total gennemført bonderøvsfest! Musikken i 2018 bliver ”Den røde tråd”, der spiller Shu-bi-dua og Kim Larsen i hver sin halvleg. Alle kan være med.

Sponsorudvalg

Der er gjort et flot stykke arbejde med at skaffe sponsorer, og det synlige resultat hænger allerede i hallen, idet der er hængt 29 reklameskilte op. Det har været en kæmpe succes, og blandt andet på den baggrund, har vi besluttet at et etablere et egentligt sponsorudvalg. Vi vil prøve at følge arbejdet op, og derfor holder vi en sponsoraften, hvor vi inviterer sponsorerne til et lille arrangement, hvor vi byder på lidt at spise og fortæller lidt om, hvordan vi arbejder med sponsormidlerne. Og der er nok at fortælle i forhold til aktivitetsudvidelserne. Heino Hansen er allerede begyndt som ny formand for sponsorudvalget. Velkommen til Heino!

Fitness

Der har netop været indvielse af FK Fitness. Det er blevet flot, og det bliver godt. Et stort stykke arbejde er udført, både hvad angår de praktiske ting med indretning af lokalerne, men også i ”backoffice” er der udført et godt stykke arbejde, hvor der er tryllet lidt med pengene, for at få det hele til at slå til. Vi har også fra FK 73 hjulpet til med et lån på 100 tusinde kroner. FK Fitness er vores bonusbarn, og vi er stolte over udkommet. Godt arbejde af alle de involverede. Vi glæder os til samarbejdet.

Er alt godt?

Meget er godt, men selvfølgelig ikke alt. Der er enkelte ledige udvalgsposter, og vi kan altid bruge flere ledere og trænere. Der har også været arrangementer, hvor vi kunne ønske os flere deltagere. Men jeg har det sådan, at vi skal glæde os over de ting, der går godt, og vi skal glæde os over den tilslutning, vi har. Så må vi arbejde med de ting, der kan være bedre. På den baggrund går vi i løbet af 2018 i gang med arbejdet omkring en frivilligstrategi. Vi vil være bedre til at rekruttere og fastholde vores frivillige. Og ikke mindst, at påskønne indsatsen. Det betyder også, at vi skal være gode til at italesætte alle de gode ting, der er i foreningen. For det meste går meget godt!

Vi ses til FK73’s Generalforsamling d. 27. februar 2018 kl. 19.00 i klubhuset!

Erling Glud Nielsen

Formand, FK 73