Formålet med denne foreningshåndbog er, at samle en masse praktiske oplysninger – men så enkelt og overskueligt som muligt – som en slags ”guide” til nye og gamle bestyrelses- og udvalgsmedlemmer, og andre interesserede. Der er et afsnit for hvert udvalg, som kort beskriver hvilke opgaver hvert udvalg har, samt hvor mange medlemmer.

Det er en fællesopgave at vedligeholde og opdatere denne håndbog. Derfor har vi lavet den med løse sider, så man nemt kan udskifte en enkelt side eller to når det er nødvendigt

Den elektroniske Foreningshåndbog.
Forord/Historie
Vedtægter
Adresseliste/Links
Årskalender
Økonomi
Diverse procedurer m.m.
– Børneattester
– Skolesamarbejde
– Sportsfaciliteter
– Øvrige praktiske oplysninger
Fastelavnsarrangement
Bestyrelsen
– Jobbeskrivelse
– Generalforsamling
– Bestyrelsesmøder
Klubbladet/Hjemmeside
Festudvalget
Sponsorudvalget
Håndboldudvalget
Fodboldudvalget
– Fodboldungdom
– Fodboldsenior
Gymnastikudvalget
Badmintonudvalget
Svømmeudvalget
Klubhuset
Kassereren(incl. formular)
Omkostningsgodtgørelse
Medlemsliste
Halgruppen
Ungdomsråd