1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretninger for den forgangne periode.

Uddybende kommentarer og mulighed for spørgsmål til de skriftlige beretninger

3. Forelæggelse af regnskab for den forgangne periode til godkendelse.

4. Behandling af indkomne forslag.

Vedtægtsændringer :

-Et forretningsudvalg skal kunne underskrive på bestyrelsens vegne

-Indkaldelse til generalforsamling kan ske digitalt og ikke via Klubblad

5.    Valg til bestyrelsen.

Formanden          Erling Nielsen (var på valg 2020)

Fodbold Ungdom ??

Fodbold Senior    Lasse Lysdahl (var på valg 2020)

Håndbold             Kristian Juul (var på valg 2020)

Gym/kampsport  Michael Leest (var på valg 2020)

Festudvalg           Anne Grethe Aggerholm (var på valg 2020)

Kroket                 Søren Bach (var på valg 2020)

E-sport                 Jan Jensen (var på valg 2020)

Motion                 Morten Uhrenholt (var på valg 2020)

Volleyball           Jan Hille (var på valg 2020)

Kasseren              Alice Hummelgaard (blev valgt 2020)

Svømning            Marlene Sørensen (var på valg 2021 )

Badminton           ??

Sekretær              Connie Zepernick  (var på valg 2021)

6.    Valg af revisorer.  

-Jan Meyhoff Christensen

-Lis Lysdahl (revisorsuppleant)

7.    Valg til udvalg iflg. organisationsplan.                                                                                                  

Fodbold Senior   

Fodbold Ungdom                                                                  

Svømning                                                                             

Badminton          

Gymnastik/Kampsport                                                                 

Festudvalget

Håndbold            

Kroket                                                                                  

Motion/Triathlon

E-Sport

VolleyBall

8. Eventuelt