Der er tale om en ‘delvis’ årsberetning, da vi kun har ageret som badmintonudvalg siden april 2022.

Forhistorien er nemlig den, at jeg sidste år i slutningen af februar måned meldte mig ind i badminton-afdelingen. Jeg havde ikke spillet regelmæssig badminton siden gymnasietiden, men havde lige tilmeldt mig til en slags OL i Holland (The Parkinson Games), hvor jeg havde valgt at stille op i badminton, så jeg tænkte, at det nok var en god ide at komme i gang med at spille igen.

I løbet af marts måned erfarer jeg så, at der er alvorlig fare for, at badmintonafdelingen bliver lukket ned, da der ikke er nogen, der har lyst til at være formand for afdelingen eller sidde i badmintonudvalget.

Det harmonerer selvfølgelig ikke særlig godt med mine planer om at skulle træne mig op på niveau med Viktor Axelsen, inden jeg i august måned skal til Holland og konkurrere. Jeg ringer fluks til Erling (formanden for hovedafdelingen) og fortæller ham, at jeg gerne stiller op som udvalgsformand, og da Erling samtidig er blevet kontaktet af tre friske piger, som har meddelt, at de godt vil være med, er der lynhurtigt samlet et nyt badmintonudvalg – og badmintonspillet kan fortsætte.

Så i slutningen af april måned holdt vi det første udvalgsmøde, og startede med at planlægge sæsonen 22/23, og i forsøget på at tiltrække flere spillere og måske give eksisterende spillere lidt flere muligheder, lavede vi følgende tiltag:

Vi udvidede de tidspunkter, der kan spilles badminton på, så der udover mandag aften også kan spilles en time fredag eftermiddag og et par timer lørdag og søndag morgen. Fredagstimen er godt i gang, men det kniber med morgenfriske weekend spillere.

Vi ændrede kontingent-strukturen, så det blev lidt billigere, hvis man kun er to spillere om en bane, og satte baneprisen ned i ‘ydertimerne’.

I november arrangerede vi en aften med en ekstern træner (Ole Mortensen for Silkeborg Badminton Klub), som gav tip og tricks om forskellige momenter i badmintonspillet. Cirka 25 spillere mødte op, og der var stor tilfredshed med Oles instruktion, og ønsker om en gentagelse.

Og som de foregående år holdt vi juleafslutning (lidt i god tid før jul), hvor vi afholdt en lille badmintonturnering og efterfølgende hyggede os med lidt smørrebrød i klubhuset.

Hvis sæsonen skal opgøres i tørre tal, er vi fra april 2022 til nu (februar 2023) gået fra 35 medlemmer til 49 medlemmer. Det lyder måske umiddelbart ikke af så meget, men det er en stigning på 40% – hvilket vi er rimelig godt tilfreds med i udvalget.

Vi håber selvfølgelig på endnu flere medlemmer i løbet af 2023, og har allerede planlagt et par tiltag, der forhåbentlig kan lokke flere til. Dels et ‘kom og prøv’ arrangement i hallen søndag d. 26. marts og så en udvidelse af spilletiden fredag fra nu 17-18 til 16-19.

På vegne af badmintonudvalget i FK73

Kim Klode