Vi har haft et rigtig godt år med mange aktiviteter, vejret har været med os hele vinteren hvor vi har spillet to gange om ugen. Og det ses tydeligt når vi starter i turneringen, med flotte resultater til følge.

Året blev startet med Bowling i Silkeborg sammen Them kroketklub, hvor der blev besluttet at vi skal mødes mindst tre gange om året, til venskabs kampe. Vi har i  kroket har oprettet en målkonto: som går ud på hvad vi opnå og indfri i årets løb, det gik som det skulle i 2018.

DGI turneringen havde vi tilmeldt 6 hold i parturneringen – 1 hold i holdturneringen, men det er utrolig hårdt at spille i begge turneringer, til tider 5 dage om ugen der spilles, selv om det er nogle barske folk i kroket, overvejer vi at droppe den ene af turneringerne fremadrettet.

Spillerdragterne trængte til en udskiftning, så vi ansøgte DIF og DGIs foreningspulje om 15000.00  og fik 12000.00 kr. i kassen, så vi fik nyt tøj og ser skide godt ud.

Vores stævne her i Kragelund gik over alt forventning med 100 tilmeldte og ikke en eneste afbud, stor tak til alle vores hjælpere

Til trods for vores investeringer kommer vi ud af 2018 med et pænt overskud på: 5932,00 kr. det er en tilfreds udvalg.

På udvalgets vegne

Søren