Årsrapport for Kroket 2016
Året der er gået har været et rigtig godt år for kroketklubben, det vi havde planlagt blev indfriet. Vi har kunnet træne 2 gange om ugen næsten hele året, som så har resulteret i en rigtig god turneringssæson, og det gav to Danmarksmestre i FK 73 det er virkelig flot.
Der har været tilmeldt i både par og hold i DGI – turneringer: og som noget nyt, har vi spillet i DGI Midtjylland med 6 hold i parturneringen – DGI Vest med 2 hold i holdturneringen og det har fungeret fint og skabt mange venskaber.
Vores Mixstævne her i Kragelund bliver altid afholdt først i august, da vi låner teltet efter fodboldskolen. Og i år blev det den 6 august med ualmindelig godt vejr og 84 glade gæster. Vi har i årets løb deltaget i mange stævner i både Øst og Vestjylland – og dermed hentet mange præmier hjem i alt: 61
Med Them kroketklub har vi haft to venskabs turneringer, et i maj og et i september + at vi har en rigtig god dag først på året, med Bowling og spisning i Silkeborg.
Kjellerup kroketklub var i Kragelund til vores mixstævne, som de syntes at være så vellykket at vi blev inviteret på Bjerget i Kjellerup, for at træne med dem en hel eftermiddag, og det var en oplevelse som vi må gøre om, først her i Kragelund til foråret 2017 – også på Bjerget senere.
Så fremadrettet ser det godt ud for kroket, vores økonomi er ok, vi kommer ud med et overskud på godt 8000 kr. Og medlemstallet er uændret.
På udvalgets vegne
Søren