Børn og unge

En mandag sidst i august var vi i badmintonafdelingen meget spændt, der var nemlig badmintontræning for børn og unge for første gang.

Man havde jo kunne følge med på Conventus, at der da var en 5-6 stykker som var meldt til. Man havde da håbet på lidt flere, men det var egentlig ok, det var jo trods alt stadig sommer, og der skulle nok komme flere til.
Da man mødte op på skolens parkeringsplads, kunne man se at der stod en del flere forventningsfulde børn, endt dem der allerede var tilmeldt.
Over 20 børn mødte op til første træning!! Allerede fra start var badminton for børn en kæmpe succes for FK73. Henover efteråret er endnu flere kommet til, og der er i dag mellem 25 og 30 børn som kommer forbi hallen hver mandag.

Træningen har lagt vægt på at have en god blanding af leg, frit spil samt træning af nye teknikker og slag. Alder og niveau er meget blandet, og det har derfor været vigtigt at fastholde interessen for alle, ved at gøre det både sjov og varierende at komme til træning. Det har dog også givet udfordringer i at vi kun har været to trænere, idet at netop niveauet har været meget forskelligt blandt børnene. Så tidmæssigt har hver enkel spiller ikke fået den opmærksomhed som vi som udgangspunkt havde ønsket. Det vil vi have ændret til næste sæson, ved at få flere hjælpetrænere.

Men det vigtigste mål for første sæson er opnået! Vi har skabt en kæmpe interesse for en ny idrætsgren for børn og unge i Kragelund/Frederiksdal og omegn. Vi både håber og tror at succesen fortsætter efter sommerferien!

Senior

Vi har i de sidste mange år haft senior/motionist badminton i FK73, men denne sæson har været helt speciel, da det nu kunne foregå i vores egen hal.
Derfor var der også stor forventning til at interessen ville blive en del højere, end de faste loyale 8 baner. I dag bliver der spillet på 14 baner, så det er tæt på en fordobling, hvilket vi er meget tilfredse med. Forventningerne til næste sæson er at øge antallet af baner yderligere. Vi ved at interessen er der, og kunne vi i afdelingen ”plukke” de bedste timer til badminton henover en uge, så ville mange flere spille. Dette er naturligvis ikke muligt i en forening hvor alle skal have plads, men vi satser stærkt på at mandagen også bliver badmintondagen til næste sæson.

Til juleafslutning i december blev der holdt et lille ”stævne”, hvor der blev spillet på kryds og tværs af alle hold som har timer om mandagen. Dette blev efterfulgt af en komsammen i klubhuset, hvor vi var over 40 mennesker til en rigtig hyggelig aften.

 

Så samlet set har badmintonsæsonen for 2017/2018 været ovenud tilfredsstillende. Den øgede interesse og tilmelding har også gjort at økonomien i afdelingen er rigtig god, og er medvirkende til et pænt bidrag til fælleskassen. Udfordringen fremadrettet ligger i ressourcerne i afdelingen. Som formand for afdelingen, og samtidig træner for børn og unge, har jeg i denne sæson ikke haft tid til den ønskede udvikling af afdelingen samt afholdelse af arrangementer både for børn og senior. Derfor vil der til næste sæson både blive søgt udvalgsmedlemmer og trænere, så vi kan gøre badmintonafdelingen endnu mere attraktiv.

 

På vegne af badmintonudvalget,
Tor Westerheim