Hvis din internet browser har pop-up slået fra, kan der været blokeret for tilmeldings og betalings siden, og gøre det umuligt at gennemføre en tilmelding.

For at aktivere pop-up, kan du følge denne guide.

Microsoft Edge Åbn Internet Explorer.
Klik på flere funktioner “…”.
Klik på Indstillinger.
Klik på Advanceret indstillinger.
Skub slideren for pop-up.

Internet Explorer
Åbn Internet Explorer.
Klik på Funktioner (Alt+X) og vælg Internetindstillinger.
Klik på fanebladet “Beskyttelse af personlige oplysninger” og afkryds feltet “Slå blokering af pop op-vinduer fra”.
Klik eventuelt på Indstillinger til højre for boksen for at foretage individuelle justeringer.

Mozilla Firefox
Åben Mozilla Firefox.
Klik på den orange knap “Firefox” i øverste venstre hjørne af browseren.
Vælg Indstillinger -> Indstillinger og fanebladet Indhold.
Fjern kryds i boksen “Bloker pop op-vinduer”.

Google Chrome
Google Chrome blokere automatisk for popup reklamer, men lmindelig popup’s vil den normalt ikke blokere for.

Opera
Åben Opera.
Klik på “Opera” knappen i øverste venstre hjørne af browseren. Vælg Opsætning -> Indstillinger.
Under fanebladet Generelt findes drop-down boksen “Vælg håndtering af pop-op-vinduer”.
Her kan du angive i hvor høj grad du ønsker at Opera skal reagerer overfor popup browservinduer.