Nyhedsbrev

Der sker mange gode ting i vores lokalsamfund for tiden, men desværre kunne vi ikke hindre Brugsens lukning. Men dejligt er det at opleve de ressourcer, som vi gang på gang kan stable benene i Frederiksdal og Kragelund. Og det ser ud til, at de gode folk, der arbejder på sagen, kan få et grundlag på plads for en ny butik. Og hvad har det så med FK at gøre? Ja, det kan der være mange meninger om, men set fra min stol har det bestemt noget med FK at gøre. På samme måde som skolen, svømmebadet, forsamlingshuset og andre foreninger og lokale institutioner har noget med FK at gøre. Det handler om, at vi gør hinanden gode, og hjælper med at skabe attraktive rammer om livet her. FK er ingenting uden lokalsamfundets opbakning, og vi vil selvfølgelig tilsvarende bakke op om lokalsamfundet, når der er brug for det. Derfor besluttede vi på det seneste bestyrelsesmøde i FK, at vi også vil bakke op økonomisk om etableringen af en købmandsbutik. I første omgang med et kontant indskud, når der formentlig bliver spurgt om det, og senere med indkøb af købmandsvarer til klubhuset. Jeg håber, at alle bakker op efter evne om etableringen af en købmand, når det bliver mere konkret. Lokalsamfundet er en holdsport!

Udearealer
Projektet har været længe under vejs, men nu står der store og meget synlige delprojekter færdige. Multibanen er klar med omliggende befæstning og flisebelægning. Banen bliver flittigt brugt, bl.a. til ”sandkasseholdet” i FK, men også i skoletiden er banen fuldt belagt. Dog nok mest i frikvartererne, håber jeg. Som en ekstra krølle på anlægget blev der etableret lysmaster, så banen også kan bruges i den mørke tid, hvad enten det er vinter eller en sen sommeraften. Lysmasterne fik vi til indkøbspris og montagen stod Jan Sørensen og Nikolai Lyngsø for.

Flisebelægningen mellem hal og klubhus er færdig, og den flotte skulptur, som lokale børn og håndværkere lavede i anledning af halindvielsen, er nu kommet til sin ret. Der er nogle flotte temaer i spil, børn der leger eller dyrker sport, og et træ, der rækker mod himlen med store grene. Flot ser det ud.

Nogle har måske bemærket, at der nu er kommet en kæde op, så der igen er spærret for indkørsel ned mod græsarealet. Meningen er, at der ikke skal være biler i området – der skal være børn, der leger og har aktivitet. Skulle der alligevel forvilde sig en bil ned i området, så kør venligst på brandvejen. Fliserne ved klubhuset er ikke dimensioneret til at køre på.

Næste, og sidste skridt, i projektet er området, hvor det gamle cykelskur stod. Her går arbejdet, håber vi, i gang i uge 32. Der skal ryddes og laves et nyt, åbent hus, der kan bruges til cykler og som mødested. Der skal også være en flagstang, så vi kan mødes ved dannebrog, når lejligheden er til det.

FKs venner
Der har været meget flot opbakning til de to seneste arrangementer, som FKs venner har stået for. Cykelløbet er lidt af en byfest, og der blev kørt mange penge ind til FK, og ikke mindst var der gode oplevelser for små og store. Sankt Hans aften var der bål og tale og godt gang i festen, også hjulpet godt på vej af, at næste dag var en fridag. Så både omsætning og stemning var god.
Næste store arrangement er ”Rock på Økogården”. Det er et arrangement, som jeg selv er helt vild med. Blandingen af noget lokalt og noget ”købt” i de dejlige rammer – ja, det fungerer bare. Der er ikke noget lignende, så vidt jeg ved. Den ”købte” musik bliver i år ”Den røde tråd”, der spiller Shu-bi-dua og Kim Larsen i hver sin halvleg. Alle kan være med. Vi håber, at vi bliver mange, der er med!

Fitness
Jeg har tidligere omtalt FK Fitness som vores bonusbarn, og vi er stadig stolte over udkommet. Initiativet har vist sig bæredygtigt og vi har næppe set toppen af antal indmeldelser endnu. Vi arbejder sammen med FK Fitness om at lave en samarbejdsaftale, så vi har klare og fremtidssikrede rammer for, hvad vi hver især beskæftiger os med. Det gør vi, fordi vi hver for sig har behov for at have tryghed for vores aktiviteter. Kunne man forestille sig, at FK indretter styrketræningslokale i skyttekælderen, eller at FK Fitness laver et fodboldhold? Nej, selvfølgelig ikke. Det får vi nu skrevet ned og underskrevet, så kommende bestyrelser og formænd har klare pejlemærker. Vi har helt styr på det, og det skal vi blive ved med at have.

Aktiviteter
Jeg kommer ikke til at gå ned i detaljer i hver aktivitet, men vil dog nævne, at vi i efteråret nu igen har et fodboldhold i serie tre. Det glæder selvfølgelig den gamle formand, men det er i den sidste ende ikke det, der definerer os som klub. Det vigtigste er de værdier, der har været siden 1973. Godt kammeratskab og sammenhold. Og det er der. Og så er der i perioder spillet noget af det bedste fodbold, der er set på det kommunale stadion i Kragelund. Sportslig succes er ikke i modstrid med et godt klubmiljø, tværtimod. Man kan godt være god, selv om det er sjovt. Derfor glæder det også, at hold to havde en lang stime med point efter en lidt sløj start. To gange var holdet bagud med 3-0 ved pausen, men vendte kampene og vandt 4-3. Det er FK-power! Der er heldigvis ikke kun en person med ansvaret for opturen, og det er netop en af styrkerne i fodboldafdelingen. Mange forskellige trækker, når der er brug for det. Godt arbejde!

Vi kæmper fortsat!
Mange ting går den rigtige vej for os, og vi har flere ideer til at gøre det endnu bedre. Noget kræver penge, noget kræver frivillige, der vil bruge tid. Lad mig give nogle eksempler på de tiltag, som der er gang i:

·       Frivillighedsforløb assisteret af DGI. Vi vil så gerne påskønne vores frivillige, og vi vil så gerne, at de bliver ved!

·       Klubhus – indretning og drift. Bestyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe, der ser på husets indretning og inventar, samt tænker over alternative driftsmodeller.

·       Fonde – Vi prøver at være lidt om os, og senest har vi fået 12.000,- til tilskud til ny beklædning til Kroket-afdelingen. Kroket er jo også vores sportslige flagskib, så selvfølgelig skal de have det flotteste tøj!

·       Sponsorer – Der sælges fortsat skilte til hallen, hvor der nu hænger cirka 40 skilte. Pris for første år inklusive skilt er 1.500,- og fremover 1.000,- om året. Det er til at arbejde med, og har du fundet en ny sponsor, så tøv ikke med at give besked! Der er forskellige benefits, f.eks. billetter til Rock på Økogården oven i eksponeringen.

·       E-sport har booket hallen en weekend i efteråret, hvor der afholdes kommunemesterskaber. Det bliver garanteret starten på en lang tradition, der positionerer vores e-sport som en af de førende klubber i kommunen.

Med ønsket om en fortsat god sommer!

Erling Glud Nielsen

Formand, FK 73