Erling Glud NielsenPå generalforsamlingen den 26. februar blev jeg valgt som ny formand for FK 73. Hvorfor har jeg lyst til det, hvad laver en formand egentlig, og hvad skal der nu ske? Ja, det er alt sammen spørgsmål, som jeg har stillet mig selv, og som jeg gerne vil dele nogle af mine svar på.

Allerførst vil jeg gerne præsentere mig selv: Født i 1965, opvokset i Bøllingsø, gået på Kragelund Skole 1971-1978, uddannet cand.merc. på Handelshøjskolen i Århus, og har gennem mange år haft jobs indenfor virksomhedsdrift og særligt indenfor IT. Jeg bor lidt uden for Kragelund sammen med Gitte, og vi har tre drenge sammen fra ’98, ’00 og ’02.

Min tilknytning til FK 73 er lang: Cirka 30 år som fodboldspiller, tidligere medlem af FKs venner, jeg har trænet fodbolddrenge, håndbolddrenge, håndboldherrer og været med i vores haludvalg fra starten af. Hvis jeg skal gå lidt ud over min egen personlige tilknytning til idrætsforeningen, så var min svigerfar formand for FK i 20 år, min svigermor var i klubhusudvalget, som det hed engang, og min samlever har været gymnastiktræner, formand for håndboldudvalget og nåede at have 25 års jubilæum som børnehåndboldtræner. Vores børn er også vokset op med sport og oplevelser i den grønne trøje – fodboldkampe, håndboldture og svømning, for blot at nævne noget af det. Det korte af det lange – FK har været en stor del af mit og mine nærmestes liv. Jeg ved, at FK også fylder tilsvarende i mange andres liv.

Så en væsentlig bevæggrund for mig er det, at jeg gerne vil være med til at passe på FK, så andre også kan opleve det fællesskab og få del i de oplevelser, som man kan få i en idrætsforening. Det er nemlig noget værd og er et element i et godt liv!

Hvad laver en formand for FK 73 egentlig? Ja, nu har jeg været til mit første bestyrelsesmøde, så måske er jeg kommet lidt tættere på at kunne besvare det spørgsmål. En opgave er at lede bestyrelsesmøderne. Der drøftes forskellige problemstillinger i udvalgene, ligesom problemstillinger, der går på tværs af udvalgene, drøftes og afklares. Så at deltage i den ”daglige drift”, er klart en del af arbejdet. Og alt er jo ikke let; der er i en idrætsforening et permanent behov for flere ledere og trænere. Det er et vilkår, som vi lever med i den verden, hvor alt afhænger af frivilliges velvilje, og at man kan se sig selv i den rolle. Den udfordring kan en ny formand ikke bare fikse. Det vigtigste i den sammenhæng, tror jeg, er at passe godt på de mange gode frivillige, som vi har, og skabe en god stemning omkring at være frivillig i vores forening. Så kan vi håbe på over tid, at flere har lyst til at være en del af de gode ting, der sker i vores forening.

Et andet perspektiv i en formands arbejde er, hvad man kunne kalde det mere strategiske. Her tænker jeg på, hvilke værdier der skal drive vores forening, hvilke ting der sker i idrætslivet og hvordan det påvirker vores forening mht. muligheder og vanskeligheder. Faktisk helt overordnet at sikre, at vores forening har en berettigelse og et godt tilbud til udøvere, ledere og forskellige støtter.

Når jeg ser lidt på det fremadrettede, vil jeg gerne gøre vores værdigrundlag skarpere og klarere. Med det tænker jeg på eksplicit at udtrykke og formulere de kvaliteter, der kendetegner og skal kendetegne vores forening. Samt ikke mindst, hvad vi gerne vil, og ikke vil, med vores forening. Det er ikke så meget det, at vi så kan skrive det ned og lave en opdatering på vores nye, flotte hjemmeside. Det er mere for at få den inddragende proces og tydeliggøre det fællesskab omkring bevægelse og idræt, som vi har på tværs af generationer og alle andre forskelligheder. I samme ombæring vil jeg også gerne sætte fokus på de ting, der kan forbedres og måske kan vi hjælpes ad med at finde mulige løsninger på de vanskeligheder, som der er i det daglige arbejde. Mere om det senere.

Til sidst i denne omgang: Jeg er glad for og stolt over at være en del af det store hold, der passer på FK 73!