Har du lyst til at få indflydelse på indretning af lokalerne og valg af maskiner til Kragelundhallens nye motionscenter? Så er det NU du har muligheden!

For at få et motionscenter op at stå, skal der bruges nogle frivillige hænder.

Der skal bruges cirka fem personer til en bestyrelse, som skal stå for planlægning og indretning af lokalet med mere. To personer har allerede meldt sig til bestyrelsen.

Ligeledes skal der bruges nogle instruktører i motionscenteret, både til maskiner og spinningcykler.

Der vil blive afholdt instruktørkursus igennem DGI.

Kom og høre mere til informationsmødet om motionscenteret i Kragelundhallen
Mandag d. 21/8 kl. 19.00 i Aulaen, Kragelund skole

Dagsorden for mødet:

  1. Velkommen
  2. Orientering om arbejdsgruppens arbejdsindsats vedr.:
    1. Lokalets indretning. De foreløbige tegninger
    2. Økonomiske beregninger og budget
    3. Vedtægter for foreningen
  3. Herefter afholdes stiftende generalforsamling for ”FK FITNESS” med valgt til bestyrelsen.

Fra arbejdsgruppen vil Gitte Lyngaa og Bent Søndergaard gerne vælges ind. Bestyrelsen skal bestå af 5 personer.

Der kan købes en øl/sodavand på mødet.

På arbejdsgruppens vegne
Morten Uhrenholt og Gitte Lyngaa