Det er ikke nogen hemmelighed, at det er en svær tid for foreningslivet lige nu. Der mangler aktiviteter og der mangler indtægter. Derfor er det også en ekstra stor fornøjelse at fortælle, at vores lokale købmand, Thomas Nielsen, har budt ind med et stort sponsorat til forskellige aktiviteter i FK 73. Starten er allerede gået med 5.000,- kroner til e-sport og næst efter står nye overtrækstrøjer med logo på til sponsor-cykelløbet, der forsøges afholdt i september. Og Thomas fortæller, at det er planen fremover fast at støtte FK 73. Vi vil fremover sammen koordinere, hvor der er gode aktiviteter at støtte, sådan at vi over tid kommer rundt omkring alle aktiviteter.

I FK 73 er vi naturligvis glade for samspillet mellem det at handle lokalt, og støtten til det lokale idræts- og kulturliv. Derfor var vi heller ikke i tvivl, da der blev samlet ind til etableringen af en købmandsbutik. FK 73 købte anparter i selskabet, der skulle få en købmand til byen. I praksis letter det også livet for vores frivillige, der f.eks. fylder op med øl og vand i klubhuset, at varerne kan hentes lokalt.

Aftalen med Min Købmand understreger på alle måder også, at vi selv kan gøre en forskel ved at anvende størstedelen af husholdningsbudgettet lokalt. Det styrker ikke bare området som sådan med indkøbsmuligheder og arbejdspladser, men spiller også direkte tilbage til os i foreningslivet. Og med et styrket foreningsliv har vi et mere levende og attraktivt lokalsamfund.

Lad os holde fast i den gode udvikling – handl lokalt!

Anna-Grethe Aggerholm, formand for FKs venner

Erling Glud Nielsen, formand for FK73