I dag var – i hvert fald en del af – haludvalget på inspirationstur rundt i omegnen for at se på, hvordan man har indrettet rum til aktivitet. De penge, som vi har samlet ind til sammenbygning af hal og klubhus, har vi jo på seneste generalforsamling i Halsparefonden fået lov at bruge til et aktivitetsområde, der skal etableres mellem klubhus, hal, skole og svømmebad.

Vi startede med Hvinningdal, her så vi en multibane. Dernæst var der stop på Silkeborg Seminarium, hvor der er opstillet en række maskiner til udendørs kredsløbs- og styrketræning. Vi sluttede med endnu to multibaner på Vestre Skole i Silkeborg. Det bliver spændende at se, hvor langt pengene rækker i forhold til idéerne – Det er i hvert fald let at drømme om mulighederne 🙂 Allerede nu er vi gået i gang med at finde professionelle rådgivere, der kan sikre, at projektet kommer godt fra start og godt i mål.