Den 6. september samlede vi vores frivillige i klubhuset til en hyggeaften. Vi var vært ved en lille servering (selvfølgelig indkøbt fra en af vores sponsorer, Tommys Kødsalg). Men ellers havde vi jo fokus på for det første at sige pænt tak for indsatsen, som alle de frivillige gør. For det andet ville vi også gerne have, at vi kender hinanden på tværs af alle aktiviterne.

Der var frivillige fra udvalgene, hvor det sportslige er i fokus, men der var også frivillige fra vores festlige venner og fra udvalg og bestyrelse. Der var mødt 50 op på aftenen. Det var en fin og stærk oplevelse at møde så mange af de frivillige og ikke mindst se det spænd i alder, der også er en del af vores forening. Som foreningsmand bliver jeg jo lidt glad, når jeg ser, at så mange unge også er med. Det tegner godt for vores forening. I en større kontekst tegner det også godt for de værdier, som vores forening i høj grad bygger på. En af de værdier, som jeg ser det i hvert fald, er jo fællesskab på tværs af alle de forskelligheder, vi jo ellers har som mennesker. Jeg konstaterer bare, at vi kan noget som forening, som vi kan være stolte af.

Som formand havde jeg forberedt en kort lille velkomsttale, hvor jeg fortalte lidt om formålet med aftenen og lidt om aftenens program. Vi havde indkaldt en fotograf, Henrik Jørgensen, der tog billeder af alle de frivillige enkeltvis, og til sidst gik vi ud på “bakken” og fik taget et par gode gruppebilleder. Undervejs havde vi også uddeling af de nyindkøbte klubtrøjer.

Der er også grund til at glæde sig over, at vi i idrætsforeningen havde vores del i, at Kragelund og Frederiksdal blev udnævnt til årets lokalområde i Silkeborg kommune. Min holdning er jo, at vi skal være meget mere end en idrætsforening, vi skal være synlige og aktive i arbejdet for, at der er muligheder og liv i vores lokalsamfund. Indirekte har det rigtigt meget at gøre med frivillighed, fordi det er vores frivillige, der er med til at sørge for, at vi har noget at byde ind med. Det er ikke bare med vores sportslige aktiviteter, det er også med vores mere kulturelle indslag, som eks. Sankt Hans aften, Cykelløbet og Rock på Økogården. Heldigvis står vi ikke alene i området med at prøve at løfte den opgave. Men vi er klar til at prøve at løfte, det vi kan .

Her efterfølgende glæder jeg mig over, at “de grønne trøjer” ses i bybilledet. Og skulle nogen være i tvivl, så kan jeg sige, at trøjen kan bæres med stolthed. Vi har et sundt og stærkt fællesskab, der holder hele vejen!

Erling Glud Nielsen, glad formand, FK 73