Det er fint at gøre status en gang imellem – op i helikopteren og se det hele lidt fra oven. Sådan har jeg det med årsberetningen, her  samler jeg op på året, der gik, og prøver at se ind i det næste år.

Set helt fra oven, så har de to foregående år, ’17 og ’18 været helt forrygende. Kæmpe fremgang i antal medlemmer og kæmpe fremgang i økonomi. Og holdt op mod de to år, så har ’19 været lidt mere afdæmpet. Mange ting lykkes fortsat, men der er også steder, hvor året ikke helt har levet op til de to foregående. Er der grund til bekymring? Nej, vi har stadig et meget stærkt fundament og en sund forening. Det er konklusionen i min statusopgørelse.

Vi behøver ikke at gå hjem endnu, for jeg vil gerne underbygge konklusionen lidt, og også prøve at se lidt fremad. 

På bestyrelsesniveau har vi haft nogle indsatsområder, og det har i 2019 handlet om vores frivillighedsinitiativ. Det kulminerede med afholdelsen af et arrangement, hvor vi havde inviteret alle vores frivillige. Der blev spist en sandwich, hygget lidt, taget billeder af alle de frivillige, og også et stort fællesbillede på bakken. Aftenen bød også på uddeling af grønne trøjer med det nye klublogo på. Jeg glæder mig over at se trøjerne i bybilledet og jeg tror, at vi alle syntes, at det var en fin aften. Det vil vi gøre igen. Og vi vil fortsat have fokus på vores frivillige.

En af de ting, som vi også havde en god oplevelse med, var vores ansøgninger til fonde. Som det senere fremgår af regnskabet, så har vi fået held med over de seneste år, at få penge fra fonde og sponsorer. Først 24.000 fra Nordea og senere 30.000 fra DGI og DIF Foreningspulje, samt hen over året mange penge fra en lang række sponsorer. Det har betydet, at vi har kunnet opruste på udstyrssiden i hallen, specielt til gymnastikafdelingen. Forhistorien er jo, at vi kommer fra den lille sal på skolen og over i hallen, og at gymnastikafdelingens udstyr var sparsomt og slidt. Det har vi nu kompenseret for, der er købt ind, og depotet er fyldt – og der er også flot orden i depotet (tak til skolens pedel for hjælpen hermed). Processen omkring de her anskaffelser har været flot, synes jeg. Alle øvrige i bestyrelsen har bakket op, og sammen har vi løftet den store opgave at få løftet mulighederne for vores gymnastikafdeling. Så stor ros til bestyrelsen, det her er bare et eksempel af mange på, at vi sammen godt kan se den store helhed. Vi løfter sammen, vi gør det efter en plan og vi har også alle en andel i det store billede.

På økonomisiden har de store anskaffelser også sat sine spor, men oven på to år med meget store overskud, så går det også. Vi har fortsat en stærk økonomi, og det skal vi fortsat have.

Så har jeg lidt highlights fra udvalgene – I kan jo læse årsberetningerne på FK73.dk, hvor der er meget mere. Og når jeg er færdig her, kan det være, at udvalgsformændene og forkvinderne vil uddybe noget, eller I kan stille spørgsmål til dem. Det skal understreges, at jeg ikke siger alt, der står i de enkelte beretninger, og at jeg også godt kan finde på noget selv. Så spørg og kommenter gerne!

Volley – Afdelingen har det fint, og er et af de meget holdbare initiativer, der kom ud af, at vi fik hallen. Jeg har noteret mig, at en lang række af volley-spillerne ikke var aktive i andre aktiviteter i foreningen før, så det er jo lidt en solstrålehistorie, nu på tredje sæson. Der har endda været tale om, at der skal spilles på to baner, så mange er der nogen gange.

Kroket – Fortsætter med flotte sportslige resultater og et stærkt fællesskab. Det sidste, ikke mindst, er jo også en del af det, som en idrætsforening kan tilbyde, nemlig det stærke fællesskab. Og når man er op i årene, som vores kroketspillere er, så er der jo også en vis tryghed i, at man ser efter hinanden. Kroket er meget mere end kroket, tør jeg godt sige. Jeg er stolt over, at vi har jer i vores forening. Rent praktisk så har vi også en sport, hvor den globale opvarmning sætter sine spor på en positiv måde, det er nemmere at sætte banen op om vinteren, når der ikke er frost i jorden.

Gymnastik – Gymnastikafdelingen har været gode til at få nye og også helt unge ledere og trænere ind. Medlemsmæssigt har vi her haft en fremgang, om det er det nye udstyr eller de engagerede ledere, der skyldes det, ved jeg ikke, men vi glæder os sammen.

Fodbold-ungdom – Det kører, men der er svære forudsætninger, vi mangler jo generelt en del børn. Det ville være lettere at samle hold, hvis der var flere. Der har været gode forsøg på at lave samarbejder med naboklubber, men de har ikke været særlige trofaste, vores naboklubber. Har de fået et bedre tilbud, så er de smuttet igen. Der har været stort set uændret medlemstal, så det er jo godt kæmpet  af de to udvalgsmedlemmer og trænere.

Desværre måtte vi for første gang i over tyve år aflyste fodboldskolen pga. for få tilmeldinger. Fodboldskolens fremtid er uafklaret, og her må jeg sige, at vi nok har årets største skuffelse. Det er jeg personligt meget ærgerlig over. Der har de senere år været faldende deltagerantal, og ikke mindst, så har der været meget få af ”vores egne” børn tilmeldt. Ærgerligt, ærgerligt.

Fodbold Senior – Året bød på en nedrykning fra serie tre, men der er fortsat stor samling omkring holdene og et stærkt fællesskab. Hallen har også betydet noget for fodbold, der også er blevet en helårssport. Der spilles nemlig futsal i hallen både fredag og søndag aften. Afdelingen er god til at bakke om hinanden, f.eks. når træneren af arbejdsmæssige grunde er indisponibel, ja, så er der andre gode folk, der tager ansvar.

Badminton – Jeg tror, at den væsentligste ting at fremhæve, er initiativet med, at man bare møder op, og så spiller med skiftende makkere. Det giver mulighed for at spille badminton, selv om man ikke har et hold, men også udfordringer, hvis niveauforskellen er for stor. Det er fortsat muligt at spille på fast bane med faste makkere. Grundlæggende skal vi være klar til at udvikle og prøve nye ting af – at lave innovation. Ros for det, vi skal turde prøve noget nyt.

Svømning – Det er jo lidt en luksus, at vi har sådan et tilbud. Børn skal lære at svømme, og der er rigtigt meget glæde ved legen i vand. Af en eller anden grund, har der været markant færre børn i år tilmeldt svømning, end året før, der dog også var meget højt. Jeg kender ikke årsagen hertil, og måske er der heller ikke som sådan en årsag. De hold, der er, kører dog rigtigt fin, og udvalget er gode til at få nye trænere ind.

Motion – Jubilæumssæson – Ti år, stort tillykke! Hovedaktiviteterne er svømning, cykling og løb. Fyrre medlemmer og en god stabil udvikling. I fylder godt i bybilledet, når I står og skal afsted på tur eller I kommer løbende en flok. Jeg tør godt sige, at motionsafdelingen er klar til ti år mere. Kæmpe tillykke!

e-Sport – Tre år gammel og en allerede en stor stærk afdeling med 50 medlemmer. I har bidt jer fast, og I holder meget stærkt fast i jeres koncept. Det er nok en del af succesen. Stærkt lederskab og klare rammer giver også tryghed og et godt miljø for udvikling. Vi arbejder sammen på at få lavet bedre rammer til jer, og det bliver nok det store indsatsområde det kommende år. I har taget det første midlertidige skridt ved at rykke ind i ”bagrummet”. Jeg håber, at det letter lidt på de praktiske udfordringer. Der kommer fortsat børn langvejs fra, og det er jo måske det stærkeste bevis på, at I har skabt noget særligt.

Håndbold – Håndbold kører fortsat solidt og der er godt tilslutning til de to hold. Damerne rykkede igen op i serie to, hvor de har været før. Selv om det er svært sportsligt, så har jeg noteret mig, at der er meget god tilslutning til træningerne. Herrerne nåede klubbens toppunkt, da de spillede sig op i serie et. Der har klubben aldrig været før, bare lige for at sætte præstationen lidt i perspektiv. Det ser dog også ud til, at det måske kun bliver til en enkelt sæson i serie et, men det går nok også. Fællesskabet er stærkt nok til at klare det, og præstationen står stadig stærkt.

FKs venner – Det har været et lidt sværere år for vennerne, specielt lykkedes ”Rock på Økogården” ikke helt på det niveau, som vi kunne ønske os på økonomisiden. Det er vigtigt at understrege her, at vi hele tiden har været bekendt med risikoen. Og vi har været enige om, at vi også gerne ville turde prøve noget af. Men det er selvfølgelig ærgerligt, ikke mindst i lyset af alle de frivillige kræfter, og at det faktisk var en god fest.

Vi bruger alle mange timer her i FK. En af de ting, der gør, at jeg synes, det er det hele værd, er jo  de gode folk, der er omkring foreningen. Og to af de folk, er kommet med et tilbud, som vi bare ikke kunne sige nej til – og derfor kan vennerne til sommer præsentere Johnny Madsen band til Rock på Økogården. Den til dato største satsning, som vi har været ud i. Det bliver spændende. Tak fordi I gør det, og tak fordi I tør det. Ikke mindst til de to bagmænd, Ejner og Kurt. Vi skal gøre vores til, at det lykkes.

2020 – Igen har vi naturligvis fokus på vores aktiviteter. Det er jo det, vi er her for. Men I bestyrelsen har vi også fokus på at få optimeret vores rammer og muligheder for at få aktiviteterne til at fungere. Det er den lidt længere bane, vi ser på der. Den store ting, som vi tager fat på i 2020 er renovering og nyindretning af vores klubhus. Behovene har ændret sig siden byggeriet i ’80erne, og vi ser på, hvordan vi kan rette til i forhold til det. Det indebærer først og fremmest bedre rammer til vores e-sportsfolk, men det indebærer også, at vi gerne vil åbne op for adgangen til vores medlemmer, så det bliver nemmere at bruge lokalerne. Det skal så ske på en måde, så vi har fuld kontrol over, hvem der er her. Det kræver en stabel penge, og første øvelse bliver at få skaffet tilsagn til finansiering. Vi er så småt i gang med at arbejde med den del.

Til sidst –

Det er sjovt, det her og det er jeres skyld. Tak til bestyrelsen for en stor indsats og et godt samarbejde, og tak til alle ledere for alle timerne rundt om på banerne, hvad enten banerne er i vandet, i klubhuset eller i hallen!