Sommeren er på sit højeste; det vi kalder midsommer. Og i FK 73 er aktivitetsniveauet også højt – vi har travlt med mange ting, og flere ting er på vej. Er du nysgerrig og vil gerne vide mere, så læs formandens lange sommerbrev!

Hallen
Ja, så kom den! For 20 år siden begyndte vi at tale om hallen, lokalrådet forsøgte at italesætte behovet, og i 2007 tog vi initiativ til at stifte Halsparefonden for at øge fokus på sagen. Det blev et langt sejt træk, men med den massive lokale opbakning lykkedes det. Og indvielsesdagen blev en magtdemonstration i, hvad det vil sige at bo i et lokalsamfund. Vi skønner, at der var 400 mennesker om morgenen til kaffe, rundstykker og taler i forbindelse med den officielle indvielse. Der var 260 mennesker til spisning og halfest, samt 50 mere efter spisning, der deltog i festen. Begejstringen vil ingen ende tage. Tak fordi I var med hele vejen!

Aktiviteterne i hallen
På dagen for halindvielsen havde vi forberedt en række aktiviteter – en slags smagsprøver på, hvad der kan ske i en hal. Og det blev også lidt af en fest. Først og fremmest for børnene, men også for de voksne, der deltog i aktiviteterne. Det er jo en slet skjult hemmelighed, at vi i FK 73 gerne ser, at der bliver gang i hallen, og at vi får mange flere medlemmer. Faktisk har vi lagt en plan for det, og jeg håber, at I vil være med!

Håndbold bliver stort, ved vi allerede. Der er to herrehold og et damehold, der er klar i hallen. Faktisk har de allerede taget forskud på sæsonen med adskillige sommertræninger. Det tegner godt, og personligt er det en stor glæde, som tidligere håndboldtræner i klubben, at vi nu får hold igen.

Badminton bliver større i FK 73, og det ser også ud til, at vi får børn, der kommer til at spille en af de nok mest udbredte idrætter i Danmark. Det ser vi frem til!

Kampsport
På det seneste bestyrelsesmøde tog vi imod kampsport som ny aktivitet i foreningen. Der har vist sig at være erfarne folk i lokalområdet, der gerne vil give videre af de værdier og metoder, som udgør et vigtigt grundlag for kampsport. Når jeg ser på de aktiviteter, som vi har, er de gode, traditionelle og robuste, men vi må også erkende, at vi ikke rammer alle børn. Jeg er sikker på, at der vil være børn og unge, der vil finde det nye tiltag attraktivt. Nøgleord for kampsport bliver: S-DDC (Self -Defence, -Disciplin & -Confidence). Det omfavner kampsport og selvforsvar i bred forstand, hvor teknikkerne ikke er låst til specifikke stilarter, men anvender teknikker på tværs af flere kampkunst retninger. Undervisningen lærer udøverne at forebygge konflikter og oparbejde nødvendig teknik, selvdisciplin og -tillid til at kunne pacificere en modstander. Ledere og initiativtagere er Michael Leest (kendt fra gymnastik) og Jesper Mortensen (tidligere kick boxer på landsholdsniveau). Der kommer solid reklame inden opstart. Vi håber selvfølgelig ikke, at der ligefrem bliver slåskamp om pladserne, men vær klar!

Fodbold ungdom
Fodbold ungdom har gang i et spændende initiativ, der skal give et bedre og mere robust grundlag for børnefodbolden i FK 73. Der er nemlig aftalt et samarbejde med en af vores naboklubber, Funder GF. Samarbejdet er foreløbigt aftalt for et år, hvorefter det evalueres. Det giver god mening, at lave samarbejde med netop Funder, fordi børnene efter 6. klasse kommer til at gå i skole sammen. Samarbejdet bliver på nogle præmisser, hvor det er ligeværdigt; forstået på den måde, at der bliver træning og kampe både i Funder og Kragelund. Det har hele bestyrelsens opbakning, og vi håber, at samarbejdet bliver langvarigt.

Svømning
Svømning stod ved sæsonstart med et helt nyt udvalg, idet fire ud af fire gik ud af udvalget ved seneste generalforsamling. Det lykkedes dog at samle et kompetent hold, og få gang i svømmeundervisningen igen, og også få nye trænere ind. At vi kan lave en masse svømmehold har stor betydning for svømmebadet økonomisk set.

Udearealer
I den arbejdsgruppe, der kaldes Haludvalget, er vi jo godt repræsenteret fra idrætsforeningen. Siden sidste nyhedsbrev har vi via Silkeborg Kommunes pulje for lokalt initierede projekter fået fordoblet vores indsamlede midler, så vi nu råder over 1 mio. kr. Vi er godt i gang med at få realiseret ønskerne, og i første omgang er flere parkeringspladser det synlige resultat. Det var en opgave, som vi tog på os i forbindelse med halbyggeriet for at få mest muligt ud af den ramme, der var til hallen. Der var også 100 tkr. til parkeringspladserne, og det rækker næsten. I skrivende stund udestår der skiltning og ny opmærkning af parkeringspladser.

De næste delprojekter er terrasseareal mellem hallen og klubhuset, samt en multibane på arealet modsat klubhuset op mod skolegården. En mulitbane er en fodboldbane med faste bander og fast belægning. Vi vælger en gummibelægning, fordi den er vedligeholdelsesfri. Der bliver også opsat basket kurve, så banen kan have flere anvendelsesmuligheder.

Er der flere penge, vil vi gerne have arealet for enden af cykelskuret ryddet, og have opsat et åbent hus med diverse udendørs træningsmuligheder. Det kan samtidig være et mødested for aktiviteter.

Den overordnede idé er at gøre området så lækkert, at det bliver et naturligt opholdssted for byens borgere, og at det samtidigt appellerer til fysisk aktivitet.

Samarbejde med skolen
Efter et grundigt tilløb fik vi gang i et samarbejde med skolen – og der kørte i foråret et forløb med kroket. Det var overordnet set en succes, både for børnene og for kroketspillerne, der fik skabt glæde og motivation for spillet. På den baggrund er der lagt op til en gentagelse, med nogle justeringer på baggrund af det første forløb. Jeg håber lidt, at der er andre afdelinger, der vil søge kontakt med skolen for et samarbejde. Helt jordnært er dog det vilkår, at de fleste af os almindeligvis går på arbejde i skoletiden, hvorfor det giver visse begrænsninger i mulighederne.

FKs venner
Value for money – I vores lille lokalsamfund har idrætsforeningen en særlig rolle, idet vi også står for diverse kulturelle arrangementer, der gør det lidt sjovere og lidt bedre at bo her. Det er vi meget bevidste om, når vi taler om de arrangementer, der arbejdes med. Det skal forstås på den måde, at der skal være en sund balance i, hvad man får, når man deltager og hvad det koster. Der skal være lagt op til fest og ballade, og det må ikke koste en bondegård, selv om det foregår på en bondegård. I bund og grund er vores aktiviteter i idrætsforeningen afhængige af disse arrangementer, og vi er meget begejstrede for den tilslutning, som vi oplever. Tak fordi I støtter os!

Sponsorarbejde
Der er gjort et flot stykke arbejde med at skaffe sponsorer, og det synlige resultat hænger allerede i hallen, idet der er hængt 19 reklameskilte op. Der er plads til flere, og vi har allerede en række flere, der har givet tilsagn. Med i købet får virksomheden også en reklame på vores hjemmeside. Støtten gør en meget stor forskel for os, og vi håber, at borgene i vores lokalområde støtter tilsvarende op om sponsorerne. Skulle der være nogen derude, der har fundet en sponsor, så tøv ikke med at rette henvendelse til mig.

Fitness
En stor satsning, som vi arbejder med i en gruppe med afsæt i FK 73 Motion, er skabelsen af en hel ny afdeling, FK Fitness. Afdelingen skal have til huse i rummet på første sal i hallen. Lige nu foregår der en masse planlægning, budgetlægning og store grublerier over, hvordan lokalet bedst indrettes, så der også kan foregå andre aktiviteter som f.eks. gymnastik og kampsport. Der sigtes mod opstart den 1. januar, og inden da skal der etableres en bestyrelse, uddannes instruktører og findes finansiering. Vi ved, at der er stor interesse, og at der venter en hærskare af nye medlemmer; se bare til Engesvang, hvor der i adskillige år har kørt et fitnesscenter.

Ulighed i sport?
Findes der ulighed i sport – ja, det gør der! For 1½ år siden fik jeg lov at være formand for FK 73, og jeg har ikke fortrudt et øjeblik. Det har selvfølgelig afsæt i, at der er et godt hold af engagerede mennesker og stor opbakning til FK 73 fra medlemmer og borgere i lokalområdet. Men en af de observationer, som jeg har gjort mig, når jeg ser til andre lignende områder i kommunen, er, at der er stor forskel på grundvilkårene for at lave et godt foreningsliv. Nogle steder er der halbestyrere, der passer klubhus, og dermed sørger for, at der altid er en ramme omkring klublivet. En ramme, som vi ikke har mulighed at tilbyde, idet det er komplet umuligt at lave økonomi omkring klubhusets drift. Jeg har hørt nogen sige, som forsvar for at der kan være så forskellige forhold i vores kommune, at der skal være plads til forskellighed. Det er så mest der, hvor man har nogle privilegier, man siger sådan, kan jeg konstatere. Men kom bare med en halbestyrer; vi har endda noget at lave om sommeren. Der kunne vedkommende gøre gavn i friluftsbadet.

Er en fodboldpige mindre værd end en ridepige? Nej, vil de fleste sig. Men faktum er, at der gives tilskud mange gange større til et barn i en rideklub end til en fodboldklub, selv indberegnet græsklipning og rengøring af omklædningsrum. Giver det mening? Nej, ikke rigtigt for mig at se. Måske burde tilskuddet følge barnet, og ikke tildeles klubben?

Så, ja, der er ulighed i sport. Vi har meget forskellige vilkår at drive foreninger under – selv her en del år efter den seneste kommunalreform. Men vi kæmper videre, og håber på, at der på sigt kommer mere ens grundvilkår i kommunen på tværs af lokalområder og på tværs af idrætsgrene.

Vi ses til Sankt Hans, og god sommer!

Erling Glud Nielsen

Formand, FK 73