img_0961 img_0962 img_2559 img_2560Lørdag den 8. oktober fra 9-15 var sat af til en foreningsudviklingsdag. Dagen var planlagt omkring foreningstesten, som er et værktøj DGI stiller til rådighed for udviklingsforløb. I bestyrelsen har vi den opfattelse, at vi har en rigtig god og aktiv forening, som på mange måder fungerer godt. Men alligevel er der jo ting, som vi gerne vil forbedre til gavn for medlemmerne og lokalområdet. Så vi opfattede dagen som en slags sundhedstjek på vores forening. Og til det forløb besluttede vi, at det ville være en god idé med en ekstern facilitator, hvorfor vi fik en aftale med DGI og Konsulent Mikkel Holm Thomsen om at facilitere et forløb med os.

På dagen havde vi så mulighed for at drøfte nogle af de emner, som vi aldrig rigtigt får diskuteret i bund på det ordinære bestyrelsesmøder, hvor det tit er “daglig drift”, der tager vores fokus.

Efter et indledende forløb valgte vi to emner ud, som vi ville arbejde videre med. Det handler for det første om nye aktiviteter og muligheder i forbindelse med hallen, der står færdig til foråret. Her vil vi gerne lave en inddragende proces med lokalområdet , så vi får de gode idéer og tanker omsat til spændenede initiativer, så endnu flere kan få glæde af idrætsforeningen.

Det andet emne handler om, at vi gerne vil være bedre til at rekruttere, motivere og fastholde vores frivillige. De mennesker er jo den vigtigste ressourcer, som vi har, når vi gerne vil lave gode og relevante idrætstilbud for medlemmerne. Så det er en hjertesag for os!

Er du nysgerrig, vil du gerne vide mere, har du gode idéer, eller vil du være med til processen, så giv endelig lyd 🙂