Hvad sker der egentlig i idrætsforeningen om vinteren? Sker der overhovedet noget?

Vinteraktiviteterne
Ja, da! For det første er det badmintonspillernes og gymnasternes højtid, men også i motionsafdelingen er de i gang – der svømmes i Kjellerup. Hver lørdag mødes fodboldspillerne til lørdagsbold og krocketspillerne lader sig heller ikke stoppe af vinteren. Så der er gang i vinteraktiviteterne.

Men hvad går de så og roder med i bestyrelsen? Jo, vi pusler med forskellige ting. Det kan du læse lidt om her.

Udviklingsforløb med DGI
I bestyrelsen besluttede vi os for, at vi ville have et ”sundhedstjek” af vores forening. Og at vi ville bruge DGI som sparringspartner. Derfor havde vi en dag i klubhuset med en DGI-konsulent, hvor vi sammen forsøgte at finde de områder, hvor vi gerne vil udvikle os. De to emner, som var højest på vores agenda, var nye aktiviteter og at rekruttere flere ledere og frivillige. Det kører alt i alt fint, men med den nye hal kan vi se, at der er efterspørgsel og ønske om flere aktiviteter. Så det tager vi fat i at gøre noget ved. Og de frivillige – heldigvis har vi mange gode folk omkring idrætsforeningen, men vi har plads til flere og i enkelte udvalg er der for få. Og det er faktisk ret fedt at være med til at sætte ting i gang. Det skal vi have flere til at være en del af!

Udearealer
I den arbejdsgruppe, der kaldes Haludvalget, er vi godt repræsenteret fra idrætsforeningen. Arbejdsgruppen har til opgave at få et projekt ført ud i livet, der får skabt et inspirerende område mellem hallen, klubhuset, skolen og svømmebadet. Med inspirerende tænkes et sted, hvor man får lyst til og mulighed for at bevæge sig, men også et sted, hvor man har lyst til at opholde sig. Vi har afsøgt forskellige muligheder for inspiration indretningsmæssigt, men er endt med at beslutte, at vi ønsker en professionel hånd ind over. Derfor har vi lavet aftale med DGI Facilitetsudvikling, som er eksperter i udearealer til idræt. Vi har haft de første indledende dialoger, og inden jul afleverer arkitekterne et færdigt projektforslag. Så får vi en masterplan for området, og så må vi se, hvad pengene rækker til. Alle vores naboer, skolen, svømmebadet og kommunen skal selvfølgelig også sige god for planen, før vi kan gå i gang. Vi glæder os, det bliver godt!

Samarbejde med skolen
Med folkeskolereformen er der lagt op til, at skolen skal være en mere aktiv del af lokalsamfundet, og vi tager udfordringen op. Det kan blive til glæde for alle, selvfølgelig først og fremmest børnene. Vi har foreslået, at vi starter ud med et forløb, hvor krocketafdelingen står klar til at lære børn at spille krocket. Der er flere grunde til, at vi har foreslået netop det: For det første skal børnene bare gå ud i skolegården og ned af trappen, så er de på krocketbanen. For det andet er krocketspillerne jo fortrinsvis pensionister, så de har tid i skoletiden, og så har de jo tit mange års erfaring i børn. Vi håber, at skolen er med på ideen, og vi skal sammen med skolen drøfte, hvad vi kan lave sammen. Det kan kun blive godt!

 

FKs venner
Vores bedste venner, kalder jeg dem. De er vores bedste venner, fordi vi som idrætsforening i et landsbysamfund med to små byer, er meget mere end et sted, hvor man går til fodbold. Vi er, og skal være, med til at skabe liv og fest ud over idrætten. Og så er vi selvfølgelig glade, hvis der er så stor opbakning om arrangementerne, at der også kan blive et overskud til at hjælpe med at holde skibet flydende. Vi er meget taknemmelige for indsatsen. Og vil man ikke gå til fodbold eller gymnastik, ja, så kan man da gå til FKs venner.

Og vennerne er også i gang – for det første er der en julefrokost lige om hjørnet, og så er der et par større ting i støbeskeen. Der er en halindvielse – mere om det senere – og også et rock-arrangement, der skal forsøges gentaget. Alle er stadig lidt høje oven på den flotte aften på Urbakgård, og forsøget skal gøres – kan det overgås?

Halindvielsen
Som tidsplanen ser ud, så står hallen færdig sidst i april 2017, og besøger man byggepladsen, så kan man på afstand se, at det går stærkt fremad. I bestyrelsen vil vi selvfølgelig gerne fejre den nye hal – en del af os har i snart mange, mange år håbet og troet på, at det kunne lade sig gøre. Og når det så sker, skal det fejres med en festdag! Også her tager FKs venner teten – og er i gang med at planlægge dagen. Der bliver officielt indvielse med kaffe og rundstykker, indslag med lokal musik, og der er lagt op til et solidt halbal! Halbal skal der være, når vi nu får en hal. Det er i hvert fald, som planerne er ved at tage form.

Og så planlægger vi på dagen også at lave forskellige demonstrationer af nogle af de idrætter og aktiviteter, der kan være i en hal. Vi har gode ideer, men er åbne over for flere gode ideer. Foreløbig har der været nævnt kampsport, yoga, spinning, badminton, gymnastik, volley, basket, håndbold, futsal, hockey og floorball. Vi tænker, at der skal være mulighed for at prøve noget af det, så vi prøver at få nogle udøvere, eller instruktører, til at komme, som kan give en smagsprøve på aktiviteterne. Og vi håber selvfølgelig, at der er lokale, der har lyst til at være en del af det, og byder ind med, hvad man nu har af viden om netop sin sportsgren. Og det kunne jo være, at man også har lyst til at være med til at være en del af holdet, der får tingene til at ske. Så skal man ikke komme forgæves til os i FK 73!

 

Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår,

Erling Glud Nielsen

Formand, FK 73