Årsberetning esport 2023 

Året 2023 har været et ganske fint år for esportsafdelingen.  

Vi har fortsat esport 1 dag om ugen nemlig onsdage, hvor vi har et stabilt fremmøde af omkring 25-30 entutiastiske børn/unge drenge og piger der hygger, griner, rører sig og ikke mindst, selvfølgelig gamer en hel masse fra kl 17-20. 

Der er fuld gang i dem fra de kommer til de går. 

Efter kl 20 bliver scenen så indtaget af en lille skare af voksne mænd med et højt spilmæssigt niveau (når de selv skal sige det) der hygger sig et par timer. 

Vi har i år kunnet gennemføre uden store investeringer, men alderen er begyndt at indhente noget af materiellet, så 2024 kunne godt gå hen og kræve lidt opgraderinger for at computerne kan følge med til udviklingen i spillene. 

Men alt i alt et fornuftigt år med en engageret og dygtig træner og lederstab og nogle utrolig herlige børn/unge mennesker der gør vores onsdage til en succes. 

Til slut skal lyde en tak til vores trænere og ledere der bruger deres tid på at hjælpe os med at gøre vores esportsafdeling til et godt sted at være. 

På udvalgets vegne 

Jan Jensen 

Formand