I år har vi prøvet noget nyt i badmintonafdelingen, nemlig frit spil. Dette betyder at man ikke har været nødsaget til at have en makker, men blot har skulle møde op, og spille med andre fremmødte.  
Vi har fået mange nye spillere i hallen, og det er vi rigtig glade for.

Da frit spil blev indført, var det selvfølgelig på bekostning af dem som var vant til at have en fast bane på fast tidspunkt. Ikke alle medlemmer var begejstret for dette, så vi fandt en god løsning, hvor de stadig kunne spille som de plejede. Der skal være plads til alle.

Vi evaluerer på sæsonen når den er over, og ser på om vi fra sommer vil fortsætte med samme koncept som igangværende sæson.

Der er søgt timer hjem ved kommunen for sæsonen 2020/21 og vi forventer at det igen vil være om mandagen vi kan tilbyde badminton i Kragelund Hallen.

Desværre har der hellere ikke i denne sæson været børne og ungdomsbadminton i hallen. Det er noget vi rigtig gerne vil tilbyde, men vi mangler nogle forældre eller trænere som kan stå for dette. Skulle man være interesseret i enten at stå for det, eller give en hånd med, så tag endelig kontakt til badmintonafdelingen.

Glædeligt er Lars Dam Kähler i denne sæson trådt ind som udvalgsmedlem, men der er stadig plads til flere, så vi kan udvikle badmintonafdelingen yderligere, især på ungdomssiden.

Som formand genopstiller jeg ikke, når der er generalforsamling i februar 2021. Derfor håber jeg der kunne være nogen derude som er interesseret i at overtage. I selve badmintonafdelingen er der begrænset med arbejde, og derudover får man glæden af at deltage i FK73’s bestyrelsesmøder, og får indsigt i hvad der rører sig i klubben, og medbestemmelse over hvordan hele klubben skal udvikle sig fremover.
Det er et rigtig spændende arbejde, sammen med en masse dejlige og engagerede mennesker.
Hvis du vil høre mere omkring posten, så tag endelig kontakt.

Tak til alle medlemmer for denne sæson (selvom den ikke er helt slut endnu), og på gensyn efter sommerferien.

På vegne af badmintonudvalget
Tor Westerheim