I badmintonafdelingen har vi kørt lidt på lav blus i 2023 – specielt i den sidste halvdel af året.

Vi havde en stor medlemstilgang i sæsonen 2022/2023, og havde ved slutningen af sæsonen 52 betalende medlemmer. En tilslutning som desværre ikke har hængt ved ind i 2023/2024 sæsonen, hvor vi i skrivende stund ”kun” er på 39 medlemmer.

En af dem der er stoppet med at spille badminton, er Kirsten Hanhart, der som en naturlig følge heraf samtidig ønskede at træde ud af badmintonudvalget. Så ved starten af 2023/2024 sæsonen kunne vi sige velkommen til Conni Jørgensen, der var frisk på at overtage Kirstens plads i udvalget.

Som nævnt har aktivitetsniveauet ikke være højt, og det blev kun til to arrangementer udover selve badminton-spillet:

  • Sidst i marts måned havde vi sammen med Volleyball og Bordtennis inviteret til et par ”Kom og prøv”-timer en søndag eftermiddag. Det var ikke den store succes. Volleyball valgte at aflyse deres deltagelse et par dage før, og Bordtennis havde glemt, at de skulle stille med en repræsentant for afdelingen, men fandt en vikar, mens arrangementet var i gang. Skaden var dog ikke stor, idet der kun mødte 3 interesserede op. De fik til gengæld mulighed for at spille al det bordtennis og badminton, som de havde lyst til.
  • Først i december afholdte vi juleafslutning, bestående af en lille badmintonturnering og efterfølgende hygge med lidt smørrebrød i klubhuset.

Vi håber selvfølgelig på flere medlemmer i afdelingen i løbet af 2024, og overvejer i den forbindelse om vi skal ”udvide” afdelingen til også at omfatte pickleball. I første omgang ved at indkøbe ketcher og bolde, så eventuelt interesserede kan afprøve spillet på tidspunkter, hvor der er ledige badmintonbaner – banen der spilles pickleball på, har nemlig samme mål som en badmintonbane. Pickleball er i lighed med badminton en ketsjersport, hvor to eller fire spillere slår en bold over et net. Den store forskel er at der spilles med en perforeret plasticbold, benyttes et stort ’massivt bar’ og så er nettet kun 86 cm højt.

På vegne af badmintonudvalget i FK73

Kim Klode